סולפאמטוקסזול + טרימתופרים

סולפאמטוקסזול + טרימתופרים

שם מסחרי יצרן/משווק חומר פעיל אריזה תמונה עלון
טרימתזול ביוואק סולפאמתוקסזול 10%
טרימתופרים 2%
1 ליטר
טי. אס תמיסה דופרמה / MP Vet סולפאמתוקסזול 8.0%
טרימתופרים 2.0%
1 ליטר