סולפאדיאזין + טרימתופרים

סולפאדיאזין + טרימתופרים

שם מסחרי יצרן/משווק חומר פעיל אריזה תמונה עלון
דיאזיגל פרמיקס סולפאדיאזין סודיום 25%
טרימופרים 5%
1, 3 ק"ג
סולפמתופרים פרמיקס פיברו סולפאדיאזין סודיום 25%
טרימופרים 5%