דוקסיציקלין

דוקסיציקלין

                                                                                 Rx        
DOXYGAL \ DOXABIC 
 
25 גר' (20-40 גר') לטון משקל גוף/יום לאחר הצמאה

ובנתינה מרוכזת למשך 6-8 שעות למשך 3-7 ימים. 

                                                                               Rx        
DOXYCYCLINE 50% 
 
50 גר' (40-80 גר') לטון משקל גוף/יום לאחר הצמאה

ובנתינה מרוכזת למשך 6-8 שעות למשך 3-7 ימים. 

התוויות: טטרציקלין דור שני, פעיל כנגד חיידקים גרם-חיוביים וגרם שליליים אירוביים ואנארוביים. כולרה, א. רינוטרכאלה, ר. אנטיפסטיפר, דלקת מעיים
נקרוטית, דלקת עור נמקית, סטאפילוקוקוסיס, ספירוכטוסיס, מיקופלסמוסיס, כלמידיוסיס 

זמן המתנה: עופות- 4 ימים; ביצים- 8 ימים.

בעלי כנף אחרים: יונים- 25 מ"ג/ק"ג משקל גוף, פעמיים ביום במתן פומי.

הערות: אין להשתמש בלהקות הטלה, לאחר 36 שעות מתחילת הטיפול, קליפות הביצים עלולות להיצבע צהוב. עמידות צולבת עם טטרציקלינים אחרים.

מסיסות: מסיס במים בקלות.

פרמקוקינטיקה:

Dox

 בע"ח

 יישום

מתן פומי

מ"ג/ק"ג

t1/2
(שעות)
 

 Tmax

(שעות)

 F

(%)
תרנגולות

 20

 6.03±0.45   

     0.35±0.02   
    41.33±2.02   
ת. הודו 3 ימים

 25

 10.6

4.7** 4.2*

40.0*

 

83.7**

ת. הודו 3 שבועות

 25

 10.8

1.5** 5.3*
ת. הודו 6 שבועות

 25

 7.9

2.8** 4.5*
ת. הודו 12 שבועות

 25

 10.0

5.4** 7.5*
ת. הודו טיפול רציף, 4 ימים 

 25

.  72±42.0 .

* בתרנגולי הודו ללא הרעבה; ** בתרנגולי הודו לאחר הרעבה;

בהשוואה לאוקסיטטרציקלין, לדוקסיציקלין, אפיניות נמוכה יותר לקטיונים ויציבות טובה יותר בתמיסות מיימיות.
מאד מסיס בשומן, דבר המפצה על קשירה גבוהה לחלבוני הפלסמה - 90%.
יתרונותיו בהשוואה לאוקסיטטרציקלין מתבטאות בספיגה טובה יותר, חדירה לרקמות טובה יותר והפרשה איטית יותר.

תגובות בין-תרופתיות: ראה אוקסיטטרציקלין

 

שם מסחרי יצרן/משווק חומר פעיל אריזה תמונה עלון
דוקסיגל ביוואק דוקסיציקלין 100% 100, 420, 500 גר'
דוקסאביק פיברו דוקסיציקלין 100%
דוקסי-סיקלין דופרמה / אם.פי.וט דוקסיציקלין 50% 1 ק"ג