חיטוי והדברה

חיטוי והדברה

מדור זה מרכז תכשירים בתחום הניקוי, חיטוי והדברה המוצאים שימוש בענף העופות בישראל.