מטילות בשוק המשותף

מטילות בשוק המשותף

מדדים לגידול מטילות על פי השוק המשותף

 

מדד

כלוב מאובזר

אסם

חופש

אורגני

צפיפות

750 ס"מ2/מטילה

9 עופות/מ2

 6 עופות/מ2

תא דגירה

7/1 מטילות; 1מ120/2 מטילות (תא קבוצתי)

בד לינה

15ס"מ/מטילה

15 ס"מ/מטילה בדים מוגבהים

18 ס"מ/מטילה בדים מוגבהים

מצע התפלשות/רפד

≥250 ס"מ2/מטילה; אזור רפד ≥ 1/3 שטח הקרקע

אזור רפד ≥ 1/3 שטח הקרקע

גישה החוצה

X

X

√: 2500 מטילות/הקטר2

1 מטילה/4 מ2

√: 4 מ2/מטילה

קיטום

מותר

מותר

מותר

אסור