ביצים: טריות

ביצים: טריות

טריות הביצה

ככל שעובר הזמן, הביצה מאבדת נוזלים. איבוד נוזלים מהביצה מגדיל את שק האוויר, כתוצאה מכך, ביצים "ישנות" יצופו כאשר נכניס אותן לכלי מים, להבדיל מביצים טריות אשר ישקעו. "מבחן ציפה" מהווה אינדיקציה בסיסית לטריות ביצת מאכל.