מדינות בהן אובחן HPAI

מדינות בהן אובחן HPAI

Summary of Confirmed HPAI outbreaks

(as of 31 March 2012; Note: H5N1 unless otherwise indicated) 

אפריקה אירוע ראשון אירוע אחרון בעלי חיים שנפגעו
 Benin 7 נובמבר 2007 15 דצמבר 2007  Domestic poultry
 Burkina Faso 1 מרץ 2006 20 מאי 2006  Domestic poultry - wild birds
 Cameroon 21 פברואר 2006 28 מרץ 2006  Domestic poultry - wild birds
 Côte d'Ivoire 31 מרץ 2006 31 ינואר 2007  Domestic poultry - wild birds
 Djibouti 6 אפריל 2006 6 אפריל 2006  Domestic poultry
 Egypt 17 פברואר 2006 27 מרץ 2012  Domestic poultry - wild birds -  Donkeys
 Ghana  14 April 2007  13 June 2007  Domestic poultry
 Niger  6 February 2006  1 June 2006  Domestic poultry
 Nigeria  16 January 2006  22 July 2008  Domestic poultry - wild birds
 South Africa  1 February 2011  13 January 2012  Ostrich
 Sudan  25 March 2006  4 August 2006  Domestic poultry
 Togo  6 June 2007  8 September 2008  Domestic poultry
       
אסיה   אירוע ראשון  אירוע אחרון   בעלי חיים שנפגעו
 Afghanistan  2 March 2006  2 October 2007  Domestic poultry - wild birds
 Bangladesh  5 February 2007  28 March 2012  Domestic poultry
 Bhutan  18 February 2010  27 March 2012  Domestic poultry
 Cambodia  12 January 2004  3 November 2011  Domestic poultry - wild birds
 China  20 January 2004  27 March 2012  Domestic poultry - wild birds
 Hong Kong  19 January 2004  15 March 2012  Domestic poultry - wild birds
 India  27 January 2006  7 March 2012  Domestic poultry - wild birds
 Indonesia  2 February 2004  March 2012  Domestic poultry - pigs
 Iran  2 February 2006  17 October 2011  Domestic poultry - wild birds
 Iraq  18 January 2006  1 February 2006  Domestic poultry - wild birds
 Israel  16 March 2006  13 March 2012  Domestic poultry - wild birds -  Emu (Zoo) - cats
 Japan  28 December 2003  16 March 2011  Domestic poultry - wild birds -  racoons
 Jordan  23 March 2006  23 March 2006  Domestic poultry
 Kazakhstan  22 July 2005  10 March 2006  Domestic poultry - wild birds
 Korea, Rep. of      Domestic poultry - wild birds
 Kuwait  23 February 2007  20 April 2007  Domestic poultry - wild birds -  zoo birds
 Laos  15 January 2004  27 April 2010  Domestic poultry
 Malaysia  7 August 2004  2 June 2007  Domestic poultry - wild birds
 Mongolia  10 August 2005  5 April 2011  Wild birds
 Myanmar 8 מרץ 2006 5 מרץ 2012  Domestic poultry
 Nepal  8 January 2009  16 March 2012  Domestic poultry
 Pakistan  23 February 2006  17 June 2008  Domestic poultry - wild birds
 Palestinian auth.  21 March 2006  27 February 2011  Domestic poultry
 Saudi Arabia  12 March 2007  29 January 2008  Domestic poultry
 Thailand  23 January 2004  10 November 2008  Domestic poultry - wild birds -  tigers
 Viet Nam  9 January 2004  20 February 2012  Domestic poultry
       
 אירופה  אירוע ראשון
אירוע אחרון  בעלי חיים שנפגעו
 Albania  16 February 2006  9 March 2006  Domestic poultry
 Austria  10 February 2006  22 March 2006  Wild birds - cats
 Azerbaijan  2 February 2006  18 March 2006  Domestic poultry - wild birds -  dogs
 Bosnia-  Herzegovina  16 February 2006  16 February 2006  Wild birds
 Bulgaria  31 January 2006  29 March 2010  Wild birds
 Croatia  21 October 2005  24 March 2006  Wild birds
 Czech Republic  20 March 2006  11 July 2007  Domestic poultry - wild birds
 Denmark  12 March 2006  22 May 2006  Domestic poultry - wild birds
 France  17 February 2006  14 August 2007  Domestic poultry - wild birds
 Georgia  23 February 2006  23 February 2006  Wild birds
 Germany  8 February 2006  10 January 2009  Domestic poultry - wild birds -  cats - stone marten
 Greece  30 January 2006  27 March 2006  Wild birds
 Hungary  4 February 2006  23 January 2007  Domestic poultry - wild birds
 Italy  1 February 2006  19 February 2006  Wild birds
 Poland  2 March 2006  22 December 2007  Domestic poultry - wild birds
 Romania  7 October 2005  27 March 2010  Domestic poultry - wild birds -  cats
 Russia  15 July 2005  5 June 2010  Domestic poultry - wild birds
 Serbia  28 February 2006  16 March 2006  Domestic poultry - wild birds
 Slovakia  17 February 2006  18 February 2006  Wild birds
 Slovenia  9 February 2006  25 March 2006  Wild birds
 Spain  7 July 2006  9 October 2009 (H7)  Domestic poultry
 Sweden  28 February 2006  26 April 2006  Domestic poultry - wild birds - game birds - mink
 Switzerland  26 February 2006  22 February 2008  Wild birds
 Turkey  1 October 2005  9 March 2008  Domestic poultry - wild birds
 Ukraine  2 December 2005  11 February 2008  Domestic poultry - wild birds -  zoo birds
 United Kingdom  30 March 2006  22 May 2008 (H7N7)  Domestic poultry - wild birds