האיחוד האירופאי

האיחוד האירופאי

החלטת האיחוד האירופי המשותף, בעקבות אבחון נגיף שפעת העופות H5N1 בישראל - מרץ 2006.