תחשיבים פרמצבטיים

תחשיבים פרמצבטיים

תכשירים פרמצבטיים מורכבים ממספר מרכיבים שונים היוצרים יחדיו את המוצר (תכשיר). החומרים הפעילים ולא פעילים המשמשים במוצר מסוים יכולים להיות מוצקים, נוזלים או גזיים. ריכוז הוא ביטוי ליחס בין כמות המרכיב לכמות התכשיר.
ניתן לבטא זאת בכמה אופנים:
■ במקרה של מרכיב מוצק בנשא נוזלי היחס מבוטא כמשקל בנפח, מסומן ב- w/v 
■ עבור מרכיב נוזלי בנשא מוצק היחס מבוטא כנפח במשקל, מסומן ב- v/w
■ אם גם המרכיב וגם הנשא הם נוזלים היחס מתבטא כנפח בנפח, מסומן ב- v/v 
■ כאשר המרכיב והנשא מוצקים שניהם, היחס בא לידי ביטוי כמשקל במשקל, מסומן ב- w/w

PPM (Parts Per Million)
בעברית אנו מכנים זאת חל"מ חלקים למיליון. השימוש ב-PPM נעשה כאשר היחס בין המרכיב לנשא הוא קטן מאד. יחס זה מתקיים במיוחד בתוספים רפואיים בתערובות בעלי חיים.
PPM 1 של מוצק במוצק (משקל במשקל) = ל- 1 גר' ב- 1,000,000 גר' או 1 גר' ב- 1,000 ק"ג = 1 גר' ב- 1 טון.
1 PPM של מוצק בנוזל (משקל בנפח) = ל- 1 גר' ב- 1,000,000 מ"ל או 1 גר' ב-1,000 ליטר = 1 גר' ב-1 קוב.
1 PPM של נוזל בנזול (נפח בנפח) = ל- 1 מ"ל ב- 1,000,000 מ"ל או 1 מ"ל ב- 1,000 ליטר = 1 מ"ל ב-1 קןב.