צריכת מים פרגיות קלות

צריכת מים פרגיות קלות

   Water drips

 צריכת מים בפרגיות מסחריות קלות (בליטרים לכל 100 עופות)

ליטרים
גיל
(שבועות)
 
ליטרים
גיל
(שבועות)
צריכת המים של אפרוחים בגיל יום, היא של כ- 0.83 ליטר לכל 100 אפרוחים 
220 C
280 C
 
220 C
280 C
 
11.7
16.3
13
1.9 - 3.0
2.3 - 3.4
1-2
12.1
17.0
14
4.5
5.3
3
12.5
17.8
15
6.0
7.2
4
12.9
16.5
16
7.9
9.0
5
13.2
19.7
17
8.7
10.6
6
13.6
20.4
18
9.0
11.7
7
14.4 - 16.3
25.7 - 28.0
19 - 24
9.5
12.5
8
17.0 - 18.9
29.5 - 31.4
24 - 42
9.8
13.2
9
16.3 - 18.1
28.4 - 30.2
42 - 55
10.2
14.0
10
15.9 - 17.4
27.2 - 29.1
55 - 70
11.0
14.7
11
 
 
 
11.3
15.5
12