צריכת מים תרנגולות פיטום

צריכת מים תרנגולות פיטום

 צריכת מים יומית בליטרים ל- 1000 תרנגולות פיטום בטמפרטורה של  210c

 

 טיפניות ללא צלוחית

 טיפניות עם צלוחית

 פעמונים

 צריכת מים

 1.6 ליטר/ק"ג תערובת

  1.7 ליטר/ק"ג תערובת

   1.8 ליטר/ק"ג תערובת

גיל (ימים) 

 זכרים

 נקבות

 זכרים

 נקבות

 זכרים

 נקבות

 7

64

60

68

64

72

67

 14

113

106

120

112

128

119

 21

177

160

189

170

200

180

 28

242 

211 

258

224

273

237 

 35

293

246 

311 

261 

330

277 

 42

339 

274 

360 

291 

 381

 308

 49

369 

287 

392 

305 

 415

 323

 56

381 

282 

405 

300 

 428

318 

                            צריכת המים עולה ב- 6.5% על כל מעלה נוספת מעבר ל- 210c

השפעת הטמפרטורה על צריכת המים והתערובת

טמפרטורה סביבתית (0C)

יחס
מים: תערובת

7-

1:1.5

4

1:1.7

20

1:2

26

1:2.5

37

1:5