טבלת גידול פטמים

טבלת גידול פטמים

ביצועי פטמים 2023  - המחלקה לעופות, שה"מ