רעילות

רעילות

 

 תכשיר

 רמות רעילות בהן

מבחינים בסימני הרעלה

ראשונים בתרנגולות פיטום (חל"מ)

לסלוסיד

125-150

מוננסין

121-150

נרסין

100

סלינומיצין

100 

עופות בוגרים רגישים יותר להרעלת יונופורים

לא קיים אנטידוט להרעלת יונופורים