עופות מים

עופות מים

תכשירים אנטי-קוקצידיאלים בעופות מים

ברברים
ברווזים
אווזים
תכשיר
+
+
+
אמפרוליום
+
+
+
אמפרוליום + אטופאבט
+
+
+
קלופידול
+
+
+
קלופידול + מתילבנזוקוואט
?
+
?
דיקלזוריל
------
------
-----
הלופוגינון
+
+
+
לסלוסיד
+
+
+
מדורמיצין
+
+
+
מוננסין
+
+
+
נרסין
+
+
+
ניקרבזין
+
+
+
סלינומיצין
+
+
+
דיניטולמיד

                                                     בשל הרעילות של נרסין וסלינומיצין בתרנגולי-הודו בוגרים, לא מומלץ להשתמש בתכשירים אלה באווזים בוגרים.

                                                     + = מותר

                                                     -- = אסור

                                                     ? = לא ידוע