תכשירים: ריכוז נתונים

תכשירים: ריכוז נתונים

תכשירים אנטי-קוקצידיאלים: ריכוז נתונים
זמן המתנה
יום שיא הפעילות
מינון (חל"מ)
שם מסחרי 
תכשיר
0
3
125-250
אמפרול
אמפרוליום
0
4
4-40
 
אטופאבט
5
1
125
קוידן
קלופידול
5
1
*(100+) 8.35
לרבק@
מתילבנזוקוואט
5
#
1
קלינקוקס 
דיקלזוריל
$ 4
1
3
סטנורול
הלופוגינון
9
4
125
ניקרב
ניקרבזין
5
3
33
ציקוסטאט
רובנידין
0
3
125
זואלן
דיניטולמיד
5
2
75-125
אבטק
לסלוסיד
7
2
5
סייגרו
מדורמיצין
3
2
100-120
אלנקובן
מוננסין
1
2
44-66
סקוקס; ביוקוקס
סלינומיצין
3
2
25
אוויאקס
סמדורמיצין
5
2
60-80
מונטבן
נרסין
0
ראה כל תכשיר בנפרד
40-50 ; 40-50
מקסיבן
נרסין + ניקרבזין

                                               @לרבק = קלופידול+מתילבנזוקוואט; * (+קלופידול);
                                                # פעילות הדיקלזוריל שונה בין סוג אימריה אחד למשנהו; $ הודים - 7 ימים;