צפורי נוי

צפורי נוי

חישוב כללי למינון בצפורי נוי, כאשר המינון אינו ידוע הינו לפי החישוב הבא:
משקל הציפור בגרמים בחזקת 0.75 כפול המינון במ"ג בחתול/כלב והכל חלקי 1000.