HuveGuard MMAT

HuveGuard MMAT

תרכיב נגד קוקצידיוזיס המכיל זנים מוחלשים כנגד:
אימריה טנלה, אימריה אסרבולינה, אימריה מיטיס ואימריה מכסימה

מסמכים מקושרים
לחץ להורדה עלון התרכיב (138.2 Kb)