מפת הלולים בישראל

מפת הלולים בישראל

מפה המציגה את הלולים בישראל. מס' הרשיון והשלוחה הרלוונטית- המפה נערכה ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר - לחץ כאן כדי לעבור לצפות במפה.