תחיקה

תחיקה

הגידול האורגני וסימונו בשוק המשותף Council Regulation (EC) No 834/2007  הורדה (190.9 Kb)
תקן הארגון לחקלאות אורגנית בישראל מעודכן לינואר 2008  הורדה (75.4 Kb)
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן החי - ייצורה ומכירתה), התשע”ג-2013 הורדה (295.0 Kb)