נהלים בנושא שפעת העופות

נהלים בנושא שפעת העופות

מושגים והגדרות מושגים והגדרות ומשמעותם בנהלים המפורטים  הורדה (96.7 Kb)
נוהל המתה כילוי עופות והשמדת ביצים אופן ביצוע ההשמדה, כילוי הפגרים וביצוע החיטוי (10/10/07)  הורדה (368.2 Kb)
נוהל טיפול באתר ביעור תאור אופן הטיפול וההפעלה של אתר ביעור (10/10/07)  הורדה (315.9 Kb)
נוהל שיווק ממשקים באזור ביעור וניטור פעולות הנדרשות לשווק תוצרי עופות מהאזורים המפורטים (10/10/07)  הורדה (169.2 Kb)
נוהל תשלום פיצויים אופן תשלום פיצויים (10/10/07)  הורדה (191.9 Kb)