טפסי שפעת עופות

טפסי שפעת עופות

בקשה להוצאת ביצי מאכל מישוב מוכרז כנגוע בשפעת העופות בקשה המתייחסת רק לאירועים בהם מעורבים זני שפעת עופות אלימים  הורדה (39.6 Kb)
בקשה להוצאת ביצי מאכל ממשק באזור המוכרז כנגוע בשפעת העופות בקשה המתייחסת רק לאירועים בהם מעורבים זני שפעת עופות אלימים  הורדה (238.0 Kb)
בקשה להוצאת ביצי מאכל מתחנת מיון מישוב באזור מוכרז כנגוע בשפעת עופות   הורדה (43.2 Kb)
בקשה להעברת עופות ממשק באזור המוכרז כנגוע בשפעת עופות להמשך גידול בקשה המתייחסת רק לאירועים בהם מעורבים זני שפעת עופות אלימים  הורדה (292.2 Kb)
בקשה להוציא ביצי רביה מאזור מוכרז כנגוע בשפעת העופות בקשה להעברת ביצי רבייה ממשק באזור נגוע למדגריה  הורדה (41.8 Kb)
בקשה לשיווק עופות מאזור מוכרז כנגוע בשפעת עופות העברה של עופות למשחטה  הורדה (41.9 Kb)
בקשה לקבלת אפרוחים ממדגריה למשק באזור נגוע שפעת הכנסת אפרוחים לאזור נגוע ברדיוס ה- 10 ק"מ  הורדה (46.5 Kb)
בקשה לקבלת עופות למשק באזור נגוע שפעת עופות הכנסת עופות (בוגרים) לאזור נגוע ברדיוס ה-10 ק"מ  הורדה (46.5 Kb)