טפסי שפעת עופות

טפסי שפעת עופות

בקשה להוצאת ביצי מאכל לתחנות מיון ממשק באזור המוכרז כנגוע בשפעת עופות בקשה המתייחסת רק לאירועים בהם מעורבים זני שפעת עופות אלימים  הורדה (242.3 Kb)
בקשה להוצאת ביצי מאכל מתחנת מיון מישוב באזור מוכרז כנגוע בשפעת עופות בקשה המתייחסת רק לאירועים בהם מעורבים זני שפעת עופות אלימים  הורדה (43.2 Kb)
בקשה להעברת עופות להמשך גידול ממשק באזור המוכרז כנגוע בשפעת עופות בקשה המתייחסת רק לאירועים בהם מעורבים זני שפעת עופות אלימים  הורדה (292.2 Kb)
בקשה להוצאת ביצי רבייה ממשק באזור המוכרז כנגוע בשפעת עופות   הורדה (128.4 Kb)
בקשה להוציא ביצי רביה מאזור מוכרז כנגוע בשפעת העופות בקשה להעברת ביצי רבייה ממשק באזור נגוע למדגריה  הורדה (41.8 Kb)
בקשה לשיווק עופות מאזור מוכרז כנגוע בשפעת עופות העברה של עופות למשחטה  הורדה (41.9 Kb)
בקשה לקבלת אפרוחים ממדגריה למשק באזור נגוע שפעת הכנסת אפרוחים לאזור נגוע ברדיוס ה- 10 ק"מ  הורדה (46.5 Kb)
בקשה לקבלת עופות למשק באזור נגוע שפעת עופות הכנסת עופות (בוגרים) לאזור נגוע ברדיוס ה-10 ק"מ  הורדה (294.2 Kb)