תחשיבי המרכז החקלאי

תחשיבי המרכז החקלאי

הוצאות יצור להקת רביה יוני 2021  הורדה (342.0 Kb)
הוצאות יצור פטמים ספטמבר 2021  הורדה (260.8 Kb)
הוצאות יצור פרגית קלה ספטמבר 2021  הורדה (83.1 Kb)
מחיר פרגית כבדה יוני 2021  הורדה (178.3 Kb)
יצור ביצת רביה כבדה ספטמבר 2021  הורדה (45.5 Kb)
יצור ביצת מאכל אוגוסט 2020  הורדה (119.4 Kb)
מחיר אפרוח תרנגול הודו יוני 2021  הורדה (69.4 Kb)
הוצאות יצור הודנים ספטמבר 2021  הורדה (75.0 Kb)
הוצאות יצור תרנגולי הודו ספטמבר 2021  הורדה (51.1 Kb)
הוצאות יצור להקת רביה ת. הודו יוני 2021  הורדה (179.5 Kb)