תחשיבים של התאחדות חקלאי ישראל

תחשיבים של התאחדות חקלאי ישראל

הוצאות יצור להקת רביה דצמבר 2022  הורדה (342.0 Kb)
הוצאות יצור פטמים מאי 2024  הורדה (260.8 Kb)
הוצאות יצור פרגית קלה יוני 2024  הורדה (83.1 Kb)
מחיר פרגית כבדה יוני 2024  הורדה (178.3 Kb)
יצור ביצת רביה כבדה מאי 2024  הורדה (45.5 Kb)
יצור ביצת מאכל אוגוסט 2020  הורדה (119.4 Kb)
מחיר אפרוח תרנגול הודו ינואר 2024  הורדה (69.4 Kb)
הוצאות יצור הודנים יוני 2024  הורדה (75.0 Kb)
הוצאות יצור תרנגולי הודו מאי 2024  הורדה (51.1 Kb)
הוצאות יצור להקת רביה ת. הודו דצמבר 2022  הורדה (179.5 Kb)