מחלות מדבקות בעולם - 2024

מחלות מדבקות בעולם - 2024

פינלנד: המדינה הראשונה המקדמת חיסוני שפעת עופות לבני אדם

Eurosurveillance | Volume 28, Issue 29 Issue 25,20/Jun/2024 22 יוני, 2024

ביולי 2023 אובחנה התפרצות של HPAI A(H5N1) שנגרמה על ידי גנוטיפ BB 2.3.4.4b בחוות ייצור פרווה בפינלנד. פעילויות מעקב מוגברות זיהו 27 - חוות פרווה חיוביות במערב פינלנד. ההתפרצות, שפגעה בכמעט חצי מיליון חיות פרווה, בעיקר שועלים וחורפנים - נבלמה עד סוף השנה. ניתוחים פילוגנטיים הצביעו על מקור החשיפה, ציפורי בר נגועות. ניתוחים גנומיים חשפו מוטציות המעידות על הסתגלות מוקדמת של הנגיף ליונקים. בעלי החיים בחוות הנגועות ומסביב הושמדו. כ 485,000 חיות המיועדות לפרווה חוסלו ב- 72 חוות גידול. הנזק מוערך ב -50.7 מיליון אירו.עכשיו פינלנד מובילה מדיניות שמטרתה להציע לעובדים בסיכון (וטרינרים/חקלאים) להתחסן בתרכיב מתאים כאמצעי התגונוות מפני הדבקה פוטנציאלית. פינלנד היא למעשה המדינה הראשונה שיוזמת חיסוני שפעת עופותH5N1 לבני אדם, יש להניח שצעד זה לא היה ננקט אם גידול בעלי חיים לייצור פרווה היה מופסק.
אבל מי שמציג מדיניות זו כמדיניות One Health מטעה את הציבור, לחסן צריך קודם ולפני הכל את בעלי החיים מקור ההדבקה לבני האדם, הגישה מוטעית וכנראה גם שהזכרון בקרב מי שמוביל את המהלך קצר (ראה ערך "PANDEMRIX").

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2024 מחלות מדבקות בישראל - 2024 מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001