מחלות מדבקות בעולם - 2024

מחלות מדבקות בעולם - 2024

האם תבדידי שפעת העופות האמריקאי ייחודי ביכולתו להדביק בקר?

22 יוני, 2024

מכון פרידריך לופלר (FLI; גרמניה) מקיים מחקר בשיתוף עם האמריקאים שמטרתו לבחון את נגיף שפעת העופות המעורב באירועים בעדרי החלב בארה"ב. ממצאים ראשוניים מצביעים על כך שגם הבידוד האמריקאי (B3.13) וגם נגיף H5N1 עדכני שבודד מעוף בר בגרמניה מתרבים ביעילות בעטיני פרה. הדבקה בשני תבדידים אלה הובילה לתסמינים זהים כמו הפחתה משמעותית בייצור החלב, שינוי במרקם החלב ועליית חום בפרות שנדבקו. 
בנוסף, המכון בדק כ-1,400 דגימות סרה של בקר מאזורים בגרמניה שנפגעו מנגיף שפעת העופות וכ -350 דגימות חלב מאזורים שונים לנוכחות נגיף שפעת העופות (PCR). כל הבדיקות נמצאו שליליות.
ככל הנראה, אין שום ייחודיות לתבדיד האמריקאי (B3.13) התורם להדבקה של עדרי חלב.
כאשר נגיף H5N1 מהווה פוטנציאל הדבקה לעדרי חלב, השירותים הווטרינרים בישראל ידרשו להבהיר מהי המדיניות האפידמיולוגית כלפי רפתות במקרה של איתור מוקד שפעת עופות בישראל?

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2024 מחלות מדבקות בישראל - 2024 מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001