מחלות מדבקות בישראל - 2024

מחלות מדבקות בישראל - 2024

קמפילובקטר: עליה חדה באירועים בישראל

9 יולי, 2024

בדיווח המתפרסם במעריב ע"י ד"ר איתי גל נמסר שבשנה האחרונה חלה עליה תלולה במספר הנדבקים בחיידק הקמפילובקטר ונתוני משרד הבריאות מצביעים על אלפי נדבקים רק בחודשים האחרונים, קפיצה של עשרות אחוזים בהשוואה לשנים קודמות. מנתוני משרד הבריאות עולה שבששת החודשים הראשונים של 2024 (עד שבוע 25 כולל) נדבקו כבר 3,402 ישראלים. מספר הנדבקים בתקופה המקבילה אשתקד עמד על 2,440, ובשנה שלפני כן על 1,654. על פי הערכות גורמים במשרד הבריאות, שיעור הנדבקים ימשיך בעלייה גם בחודשים הקרובים. מקור התחלואה העיקרי הוא חשיפה לעופות טריים במטבח. ממחקרים שפורסמו בשנים האחרונות עולה שעיקר הנפגעים בישראל הם ילדים בגילאים 0-4. מי שאמור לקדם תהליכים לצמצום הנגיעות בבשר העוף הם השירותים הווטרינרים, המחלקה לפיקוח מוצרים מן החי. לאורך שנים מתריעים בפניהם בנושא, אך חוסר הבנה, חוסר עשייה וחוסר יכולת של הממונים על התחום עולה בבריאותו של הציבור. 
מבקר המדינה בדו"ח משנת 2020 על משרד הבריאות כותב "למרות העלייה בתחלואה מחיידק הקמפילובקטר בישראל, משרד הבריאות, בשונה מן הדרישה במדינות מפותחות אחרות, לא דורש לבדוק את הימצאות חיידק הקמפילובקטר במוצרי מזון ולכן המעבדות לא בודקות את הימצאות חיידק זה במוצרי מזון". בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציין משרד הבריאות כי המקור העיקרי לתחלואה בקמפילובקטריוזיס הוא מוצרי עוף טריים ולא שאר המזונות, ולכן גם אין הצדקה לביצוע בדיקות שגרתיות בכלל המזונות; הוא הוסיף כי הוקם צוות רב-תחומי ובין-משרדי הכולל נציגים ממשרד החקלאות וממשרד הבריאות (שירות המזון הארצי והמעבדות המרכזיות) ונציגים מהאקדמיה כדי לבחון את הצעדים למזעור נוכחות חיידק הקמפילובקטר במוצרי עוף טריים המשמשים המקור העיקרי לתחלואה בקמפילובקטריוזיס.
כבר בשנת 2015 בעקבות פנייה שלנו למבקר המדינה כותב המבקר (דו"ח 65ג) "בנוגע לביצים ולעופות המשווקים לציבור, המעוררים חשש מנגיעוּת בחיידקים כגון סלמונלה וקמפילובקטר - מן הראוי שהמשרד (משרד החקלאות - נ.א.) ומשרד הבריאות יחייבו לסמן על אריזותיהם עובדות אלה בבירור ולפרט הנחיות צריכה וטיפול במזונות אלה." בדו"ח של שנת 2016 שוב כותב המבקר בדו"ח השנתי 66ג (עמ' 662) "ראוי שעל אריזות של מוצר מזון שעלולים להכיל חיידקים אלה תהיה אזהרה לציבור והנחיות לצריכתם ולטיפול בהם". אגב, המחלקה לפיקוח מוצרים מן החי, הפסיקה מזה שנים את פרסום ממצאי הקמפילובקטר במשחטות בדו"חות השנתיים של השו"ט - "אין נתונים - אין בעיה".


ראה: קמפילובקטר: איום עולה לבריאות הציבור (2015)

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2024 מחלות מדבקות בישראל - 2024 מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001