חדשות ועדכונים 23'

חדשות ועדכונים 23'

מכירת תכשירים אנטי-מיקרוביאלים וטרינרים לחיות מיצרות מזון בבריטניה - 2022

3 נובמבר, 2023

המכירות בבריטניה של תכשירים אנטי-מיקרוביאלים לבעלי חיים מייצרי מזון בשנת 2022, מותאם לאוכלוסיית בעלי החיים, היו הנמוכות ביותר שנרשמו עד היום, 25.7 מ"ג/ק"ג. מדובר בירידה של 9% (2.6 מ"ג/ק"ג) בהשוואה לשנת 2021 ו-59% בהשוואה לשנת 2014. זו השנה השנייה ברציפות, שהתכשיר קוליסטין לא נמכר לשימוש בבעלי חיים.
▪ תרנגולי הודו - השימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים ירד ב-17% (7.2 מ"ג/ק"ג) בין 2021 ל-2022, מ-42.6 ל-35.4 מ"ג/ק"ג. מדובר בירידה של 84% מאז החלו בפרסום הנתונים בשנת-2014. 
▪ פטמים- השימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים עלה ב-3% (0.4 מ"ג/ק"ג) בין שנת 2021 ל-2022 מ-13.7 מ"ג/ק"ג ל-14.1 מ"ג/ק"ג. בהשוואה לשנת 2014 מדובר בירידה של 71%. 
▪ ברווזים – השימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים ירד ב-83% (1.4 מ"ג/ק"ג) בין 2021 ל-2022 מ-1.7 מ"ג/ק"ג ל-0.3 מ"ג/ק"ג. מדובר בירידה של 98% מאז פרסום הנתונים לראשונה ב-2014. 
▪ מטילות - השימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים ירד ב-29% בין 2021 ל-2022, ירידה של 65% מאז פרסום הנתונים לראשונה ב-2016.