הטור של Dr Ilaria Capua

הטור של Dr Ilaria Capua

בריאות אחת, שפעת אחת ?

Dr Ilaria Capua 1 מאי, 2012

בעקבות ההופעה והתפשטות נגיף השפעת הפנדמי H1N1 בשנת 2009, ממאגר בעלי חיים, צצו שאלות לגבי הגישה העתידית הנדרשת כלפי מחלת השפעת. העובדות הראו שגנים מנגיפי שפעת נדדו לאורך יבשות ומיני בע"ח תוך שהם מיצרים שילובים פנזואוטיים כמו H5N1 או H1N1/2009, המאיימים על בריאות בעלי החיים והאדם. הנגיף H1N1/2009 הגיח ממאגר בעלי חיים והכיל שילוב גנים ייחודי שמקורם ב-3 מיני בעלי חיים ומשתי ההמיספרות. מיפוי התנועות של גנים בין מינים וארצות, זיהוי מוטציות ושילוב גנים בעלי פוטנציאל פנדמי או הגדרת מאפייני אלימות היא הכרחית להפעלת מערכי מניעה ובקרה ברמה העולמית.
שיפור ניכר הושג ביכולות המדעיות בעקבות המשבר העולמי שפרץ עם הופעת נגיף שפעת העופות H5N1. אלפי בידודים בעלי פוטנציאל זואונוטי נאספו, אך לא כל המידע הגנטי נחקר עד סופו. יתרה מכך, היתה התעלמות  מנגיפי שפעת בבעלי חיים מסוימים ככלבים, חזירים וסוסים.

"שפעת אחת", היא גישה חדשה כלפי מחלת השפעת, בגישה ובחזון דומה לזה של "בריאות אחת" תוך נטישת התפיסה הגיאוגרפית או מין בעל חיים ממנו נעשה בידוד הנגיף. תפיסה זו רואה את המאגר הגנטי של נגיף השפעת כמקשה אחת. יש לנצל את ההישגים וההשקעות הקיימות במטרה לפתח רשת בינלאומית קבועה שתקדם את הבנת המאגר הגנטי של נגיפי השפעת בבעלי חיים ובני אדם. מערך כזה יספק מידע קריטי וחשוב הן לבריאות הציבור והן לזו של בעלי החיים.  היוזמה "שפעת אחת" תבוא לידי ביטוי בסינרגיזם בינלאומי, גישור פערים בין חוקרים ברפואה ההומנית והווטרינרית, ניטור קבוע של האבולוציה והאפידמיולוגיה של הנגיף וניצול מכסימלי של משאבים.
מעל לכל, זה יכול להיות אתגר והזדמנות ליישם את החזון של "בריאות אחת" ואולי גם לשמש מודל להתמודדות מול מחלות מגיחות זואונוטיות אחרות.

 one

Dr Ilaria Capua