הטור של Dr Ilaria Capua

הטור של Dr Ilaria Capua

ניטור שפעת העופות בעופות - חשיבה מחודשת

Dr Ilaria Capua 4 אפריל, 2012

טרם ההופעה והתפשטות נגיף ה- H5N1, ניטור נגיף השפעת בעופות היה נעשה לכל היותר מתוך שתי מטרות. לשלול או לאמת אירוע המלווה בשיעור תמותה גבוה כמעורבות לנגיף שפעת עופות בעל אלימות גבוהה או לבחון מעורבות של נגיפי שפעת בעלי אלימות נמוכה, כאשר מדובר באירוע עם סימנים קליניים בלתי-ספציפיים (נשימתיים, של מערכת העיכול או מערכת הרבייה).
במידה והאירוע היה מתגלה כאירוע בו מעורב נגיף שפעת עופות בעל אלימות גבוהה, אזי הלהקה היתה מושמדת וביעורה היה מושלם. במקרה של נגיף בעל אלימות נמוכה, תוכניות מניעה יזומות ולעיתים שילוב של תרכיבים כנגד זנים שאינם H5/H7 הוכנסו לשימוש.
שינוי במגמות נתמך במחקרים אשר הראו שנגיפי שפעת עופות H5/H7 בעלי אלימות נמוכה, יכולים להפוך לנגיפים אלימים. מגמות אלה באו לידי ביטוי גם בתחיקה, כאשר דיווח נדרש גם במקרים של התפרצויות שפעת עופות בהם מעורבים נגיפי H5/H7 בעלי אלימות נמוכה. תוכניות ניטור הוכנו במדינות שונות מתוך מטרה להוכיח מצב חופשי מנגיפי H5/H7 ולאפשר סחר ועמידה במדדים בינלאומיים.
במדינות מפותחות עם מערך שירותים וטרינרים יעיל ובטיחות ביולוגית טובה, המצב בכללותו לא השתנה הרבה מאז. למדינות אלה יש מערך ניטור המסוגל להתריע בזמן אמת על חדירת נגיף חדש, להניע מערכות בקרה ולמנוע התפשטות המחלה בקרב בעלי חיים וסיכון בריאות הציבור.
מאידך, במדינות מתפתחות למרות מערכי גידול עופות מתקדמים ואינטנסיביים, המצב מסובך ומחייב תשומת לב רבה יותר והקצאת משאבים. נגיפים בעלי פוטנציאל זואונוטי כמו H5N1 ו-H9N2, מצויים באוכלוסית עופות מחוסנת ומשתנים אנטיגנית וגנטית דרך קבע. להיבט זה משמעויות נרחבות לבריאות בעלי החיים, היות ותרכיבים יעילים ככל שיהיו מאפשרים הופעתם של וריאנטים התחמקות ממערכת החיסון והדבקה. לנושא זה משמעות נרחבת במושגים של בריאות הציבור, היות ונגיפים מפתחים תכונות גנטיות חדשות לחלוטין והם צוברים מוטציות שביטויין הינו בעל השלכות לבריאות הציבור.
מערכי ניטור קונבנציונלים אינם מתוכננים לצרכי הפקת מידע מעמיק הנדרש בכדי להבין תהליכים אבולוציונים של אוכלוסיות נגיפים, אשר בפעם הראשונה בהיסטוריה מצויים תחת "לחץ אימונולוגי" נרחב ושילובים גנטיים חדשים.
ארגונים וטרינרים בינלאומיים, כמו ה- OIE  ו-FAO, הקימו רשתות ופעילויות, שמטרתן להבטיח שניטור נגיפי שפעת בבעלי חיים יעשה במגרש של העוסקים בבריאות בעלי החיים. נכון לעכשיו, הקהילה המדעית הבינלאומית סומכת על הניטור הווטרינרי של זני השדה לבחינת הפוטנציאל הפנדמי והכרחי שניטור זה יורחב במטרה להיות בטוחים שכקהילה וטרינרית, אנו עונים לציפיותיהם.

Dr Ilaria Capua