תרכיבים 2023

תרכיבים 2023

מבקר המדינה על נסיונות פיתוח תרכיב קורונה בישראל

20 מרץ, 2023

בעקבות הנחיית ראש הממשלה המכון הביולוגי נכנס לתהליכי פיתוח תרכיב ונוגדנים כנגד נגיף הקורונה. לאחרונה, מבקר המדינה פרסם דו"ח בנושא והוא קובע שבמועד סיום הביקורת, יולי 2022, הפרויקט שהוגדר כמשימה לאומית והושקע בו תקציב של כ- 230 מיליון ש"ח, נסגר בלי שפיתוחם וייצורם של התרכיב והנוגדנים הושלם ובלי שהם אושרו לשימוש בבני אדם. הדו"ח מציג כשלים בעבודת המטה והערכות כלכליות ולוגיסטיות שגויות שהובילו לקבלת החלטות מוטעית.
לדוגמה, מכתב מנהל המכון, שעל בסיסו החליט ראש הממשלה ב-2.2.20 להטיל על המכון לפתח תרכיב ונוגדנים לנגיף הקורונה, לא כלל התייחסות למרכיבי יסוד מרכזיים הנדרשים בהליך פיתוח וייצור של תרכיבים - ביצוע ניסויים קליניים והכשרת קו הייצור - ולפיכך לוח הזמנים שהוצג בו עד להגעה לשלב של תחילת ייצור תרכיבים לא הביא לידי ביטוי תהליכים חיוניים אלו. נוסף על כך, לא נכללה בו התייחסות להיבטי תקציב. הצעת מנהל המכון, כפי שבאה לידי ביטוי במכתב האמור, לא עלתה בקנה אחד עם היכולות המוגבלות של המכון בתחום הייצור כפי שהיו לפני פרוץ מגפת הקורונה.