מחלות מדבקות בישראל - 2023

מחלות מדבקות בישראל - 2023

דו"ח המעבדות המרכזיות של משרד הבריאות - סלמונלה

14 ספטמבר, 2023

בימים אלה מתפרסם הדו"ח השנתי (2021), של המעבדות המרכזיות בירושלים של משרד הבריאות. מה ניתן ללמוד מדו"ח זה בנושא הסלמונלה?
- בשנת 2021 הסרובר S. Muenchen/Virginia*  המשיך את המגמה של שלוש השנים הקודמות ונשאר הסרובר הנפוץ ביותר בתבדידים מכל המקורות.
- בשנת 2021, לראשונה בארץ, נצפתה הגחה של סרובר חדש: S. Brancaster, סרובר זה זוהה לראשונה בארץ בעופות ותרנגולי הודו וגרם לתחלואה בבני אדם.
- בשנת 2021 הוחזר פרויקט סיווג זני הסלמונלה בענף הלול. במרכז הארצי ומעבדות ענף הלול פועלים כעת לסגירת הפער הנוצר החל מ-2019. 
חמשת הזנים הבולטים בבני אדם היו:
סלמונלה וירג'יניה/מינכן 33.2% מכלל הבידודים בבני אדם (1012/3045).
סלמונלה אנטריטידיס 31.6%
סלמונלה טיפימוריום 6.1%
סלמונלה אינפנטיס 2.9%
סלמונלה מונטווידאו וסלמונלה סינט-פול 1.9% כ"א.
פעוטות מתחת לגיל 4 מהווים כ-50% מכלל התחלואה.
חמשת הזנים הבולטים שבודדו מבעלי חיים (בעיקר עופות):
סלמונלה וירג'יניה/מינכן 23.6% מכלל הבידודים (202/857).
סלמונלה ברדני 14.1%
סלמונלה אנטריטידיס 4.4%
סלמונלה מונטווידאו 3.5%
סלמונלה אינפנטיס 3.0%
S. Brancaster שדווח כזן מגיח חדש, אובחן ב- 2.0% מכלל התבדידים.
עמידות
עקב העלייה בתבדידים מסרובר S. Muenchen/Virginia נבדקה העמידות לסרובר זה. סרובר זה מוגדר כ-MDR (זן בעל עמידות למספר תכשירים אנטי-מיקרוביאלים). נתון מדאיג בהתחשב בכך שהוא הסרובר הנפוץ ביותר בארץ. מכאן גם החשיבות לקידום חיסון להקות הרבייה בישראל כנגד זן זה.
סלמונלה אינפנטיס
לאחר שנים שסרובר זה היה הסרובר הדומיננטי בבני אדם בישראל, חלה ירידה חדה באירועי תחלואה בבני אדם הקשורה לסרובר ספציפי זה. בשנת 2011, השו"ט חייבו בצו לחסן את להקות הרביה בישראל כנגד זן זה, בגרף מטה ניתן לראות את מספר התבדידים של סלמונלה אינפנטיס בבני אדם משנת 2010 ועד שנת 2021. בכוכבית מסומן מועד תחילת חיסון עופות הרבייה בתרכיב מומת.

סלמונלה וירג'יניה/מינכן
כפי שציינו, סרובר זה הפך דומיננטי בשנים האחרונות. בגרף מטה מוצגת המגמה של זן זה בקרב בני אדם בישראל משנת 2010 ועד 2021.

סלמונלה אנטריטידיס וסלמונלה טיפימוריום
לאחר ירידה חדה במספר מקרי התחלואה של סלמונלה אנטריטידיס בבני אדם בישראל, אנו רואים שזן זה ממשיך להיות דומיננטי, כאשר בשנת 2021 נרשמו במעבדות המרכזיות של משרד הבריאות 961 בידודים. סלמונלה טיפימוריום במספרים יציבים יחסית לאורך השנים.

 


*S. Muenchen ו-S. Virginia הינם זוג סרוברים החולקים פורמולה אניטגנית כמעט זהה. ההבדל בין הסרוברים הוא בנוכחות או חוסר ביטוי של אנטיגן O:6. במושבות שונות של אותו חיידק ניתן לקבל ביטוי שונה של אנטיגן O:6. באנליזה מולקולרית כגון PFGE ו-WGS נמצא דמיון מוחלט בין תבדידים שונים של שני סרוברים אלו.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001