מחלות מדבקות בישראל - 2023

מחלות מדבקות בישראל - 2023

ניוקסל בישוב נחם

21 מאי, 2023

השירותים הווטרינרים מדווחים היום על אירוע ניוקסל בלהקת מטילות לביצי מאכל (גיל 75 שב') במושב נחם שבהרי ירושלים.
בסוף אפריל דווח על אירוע ניוקסל במושב כסלון הסמוך. ניתן להעריך שברמת הבטיחות הביולוגית הקיימת באזור, בצפיפות המשקים ובתנועת הרכבים/משאיות הקיימת במשקי ההטלה הנגיף עבר או עובר בכלל המשקים באזור.
בהסתמך על כך, שרוב משקי ההטלה באזור הם משקים משפחתיים לא גדולים, ראוי שיחוסנו לאלתר בתרכיב ניוקסל מומת המוגדר הומולוגי (טוב מאוחר...). הסיבות: איתגור תרכיב הומולוגי בסביבה נגועה ובלימת התפשטות הנגיף בהינתן שמדובר בתרכיב יעיל.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001