מחלות מדבקות בישראל - 2023

מחלות מדבקות בישראל - 2023

ניטור סלמונלה במטילות ביצי מאכל - 2022

9 מרץ, 2023

ד"ר ענת וייסמן, האפידמיולוגית של מעבדות המועצה לענף הלול, מפרסמת בימים אלה נתוני ניטור סלמונלה במטילות ביצי מאכל.
ניטור סלמונלה במשקי מטילות החל מהמחצית השניה של שנת 2017. עד אפריל 2018 נדגמו להקות מטילות מגיל 24 שבועות כל 15 שבועות. בין אפריל 2018 לסוף 2019 ירדה תדירות הדיגום והלהקות נדגמו בגילאים 24 , 39 , 54 ו- 84 שבועות בלבד ובסוף שנת 2019 חזר הדיגום לתדירות מלאה (כל 15 שבועות). 

שנה מס' להקות שנבדקו מס' להקות חיוביות % להקות חיוביות SE %SE ST % ST
2020 2,124 755 35.5 51 2.4 24 1.1
2021 1,930 661 34.2 30 1.6 25 1.3
2022 1,767 554 31.4 24 1.4 18 1.0

מספר נקודות בולטות העולות מהדו"ח:
שיעור הלהקות החיוביות לסלמונלה גבוה בממשק כלובים בהשוואה לממשק ללא כלובים (בשנת 2022: 12.3% מהלהקות היו חיוביות לסלמונלה כללי בממשק כלובים לעומת 7.3% בממשק נטול כלובים).
שיעור הלהקות החיוביות לסלמונלה כללי גבוה בלהקות המאכלסות מספר גבוה של עופות (בלהקות של מעל 50,000 עופות שיעור הלהקות החיובי לסלמונלה היה בשנת 2022, 35.5% לעומת שיעור הנגיעות בלהקות קטנות (עד 4,999 מטילות) 9.9%.

מספר מטילות שהושמדו בשל ממצא סלמונלה אנטריטידיס או סלמונלה טיפימוריום

שנה SE ST סה"כ
2020 360,463 129,629 490,092
2021 149,679 74,122 223,801
2022 174,304 77,372 251,676

תודות לד"ר ענת וייסמן על הנתונים.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001