מחלות מדבקות בישראל - 2023

מחלות מדבקות בישראל - 2023

סיכום אירועי שפעת עופות בישראל חורף 2022-23

13 ינואר, 2023

ריכזנו לפניכם את אירועי שפעת העופות בישראל (H5N1), לחורף 2022-23.

  תאריך אבחון ישוב שלוחה גיל (שב') רשיון משק סה"כ עופות הערות
1 21/11/22 שלוחות ת. הודו 19 6979 4,000 במשחטה
2 27/11/22 בית חרות ת. הודו 19 7173 14,000 ---
3 12/12/22 בית הלוי ת. הודו 11 6950 20,000 ---
4 15/12/22 כפר מונש פטמים 5.5 7136 70,000 ---
5 20/12/22 משמר השרון פטמים 5 1012 128,000 ---
6 28/12/22 חצור ת. הודו 15 6329 7,300 ---
7 28/12/22 עין צורים ת. הודו 18 7032 8,170 ---
8 02/01/23 מגל ת. הודו 16 6967 25,000 ---
9 03/01/23 באר טוביה רביה כבדה 80 391 25,000 ---
10 08/01/23 באר טוביה רביה כבדה 51 202 21,500 ---
11 12/01/23 באר טוביה רביה קלה 25 18 19,000 ---

סה"כ הושמדו עד כה: 341,970 עופות ב-11 משקים; 6 משקי ת. הודו; (בשלוחות ההשמדה היתה של בשר במשחטה).

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001