מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחקר: נגיפי שפעת עופות ורגישות תרנגולות ותרנגולי הודו

Viruses 2023, 15, 2273. 19 נובמבר, 2023

מחקר שנערך לאחרונה חקר את הפתוביולוגיה של נגיפי שפעת עופות אלימים. במחקר נבדקו 3 נגיפים: האחד הוא נגיף משנת 2021, שייך לקבוצה הגנוטיפית Clade 2.3.4.4b, ושני נגיפים המסווגים H5N8 האחד מקבוצה גנוטיפית, Clade 2.3.4.4c, שבודד בארה"ב בשנת 2014 והשני Clade 2.3.4.4b שבודד באירופה בשנת 2016. כל הנגיפים נבחנו בתרנגולות ותרנגולי הודו. נמצאו הבדלים בביטוי הקליני, זמני מוות ממוצעים (MDTs), ויכולת העברה של הנגיף בין העופות. כללית נצפה שתרנגולי הודו רגישים יותר לנגיפי השפעת ונוטים להעביר את הנגיף טוב יותר במגע. המחקר מצא כי נגיף ה-H5N8 משנת 2014 הציג יכולת הדבקה גבוהה יותר והפצה מוגברת בקרב תרנגולי הודו בהשוואה לתרנגולות. בעוד שההדבקות שנגיף H5N8 בידוד מ-2016 ו-H5N1 משנת 2021 היו דומות יותר בין תרנגולות לתרנגולי הודו (עיין בטבלה למטה), ההעברה במגע היתה גם עם נגיפים אילו יעילה יותר בתרנגולי הודו.

סוג הנגיף

המנה המדבקת הממוצעת

תרנגולות

תרנגולי הודו

2021 H5N1 virus
(clade 2.3.4.4b)

102.6EID50

102.2EID50

2014 H5N8 virus
(clade 2.3.4.4c)

103.9EID50

100.9EID50

2016 H5N8 virus
(clade 2.3.4.4b)

104.2EID50

104.7EID50

לתרנגולי הודו שנדבקו בנגיפי שפעת עופות נדרש זמן ארוך יותר למות בהשוואה לתרנגולות (זמני מוות ממוצעים של 2.6 עד 8.2 ימים עבור תרנגולי הודו ו-1 עד 4 ימים עבור תרנגולות), מה שמאריך את התקופה שבה הם מפרישים את הנגיף לסביבה ומגדילים את הסיכוי להדבקה של עופות/בע"ח אחרים. זמן מוות ממוצע קצר יותר היה קשור למנת הדבקה גבוהה יותר. הרגישות הגבוהה של תרנגולי הודו לנגיפי שפעת עופות אלימים והפרשה מתמשכת של הנגיף לסביבה מסמנים את ת. ההודו כפוטנציאל הפצה גבוה של נגיפי שפעת עופות.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001