מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

נגיף שפעת עופות מופץ באמצעות אפיתל בתי נוצה בברווזים

3 נובמבר, 2023

במחקר שפורסם לאחרונה בכתב העת Emerging Microbes & Infections חוקרים צרפתים מציגים כי אפיתל בתי הנוצה בברווזים מהוות מקור להתרבות והפצה של נגיף שפעת העופות HPAI לסביבה. דרך הפצה זו, יוצרת ארוסול ונגיפים המופצים בחלקיקי אבק. דרך הפצה זו נמצאה משמעותית בעופות מים, אך שולית בתרנגוליים.
נתונים אלו מציגים סיכונים נוספים לדרך הפצת הנגיף. כאשר צרפת החלה בחיסוני שפעת עופות בברווזים, צמצום ההפצה הסביבתית היא מדד חשוב ליעילות תכנית חיסונים זו.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001