מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

H5N1 בשנים 2022–2023 בחוות ת. הודו בארה"ב: גורמי סיכון

Front. Vet. Sci. 10:1229071 16 ספטמבר, 2023

ההתפרצות בארצות הברית של נגיף שפעת העופות H5N1 בשנים 2022-2023 היתה הנרחבת ביותר שידע ענף בעלי החיים בהיסטוריה של ארה"ב.
כ-70% מהחוות המסחריות שנפגעו במגיפה זו היו חוות גידול של תרנגולי הודו. מחקר חדש בחן את גורמי הסיכון בחוות אילו. המחקר התבסס על 66 חוות בהן דווחו התפרצויות ועוד 59 חוות שלא נפגעו מהנגיף ב-12 מדינות בארה"ב. 
גורמי הסיכון המובילים היו:
הימצאות באזור נגוע.
חוות שיש בהן גם אימון וגם גידול.
זכרים.
מאגרי מים ועופות מים בסביבה הקרובה (בטווח 320 מטר מהחווה).
תהליך פינוי תמותה לפסדים (נמצא קשר להגעת רכבים לצרכי פינוי) - לעומת משקים שמשתמשים במשרפה.
מאידך גורמים שנמצאו כתורמים להפחתת הסיכון להידבקות בנגיף היו:
מבנה כניסה כולל שירותים לצוותים המבקרים בחווה. שימוש במקלחות לפחות בחלק מהכניסות לחווה כולל רחיצה וחיטוי ידיים.
לא נמצאו הבדלים משמעותיים בהתנהגות העובדים בתחום הבטיחות הביולוגית. בשני סוגי החוות לא דווחה כניסה רבה של מבקרים, כארש גם כניסה של כאלה לא באה במגע עם העופות. לא נמצא קשר להימצאות מערך לחיטוי רכבים, דרכי גישה מאספלט, סוגי איוורור/ממשק שונים (קונבנציונאלי/מבוקר).


*ראה: מאגרי מים ושפעת עופות

 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001