מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

שפעת העופות בבני אדם ובעלי חיים בשנים 2013-2022

JMIR Public Health Surveill 2023 | vol. 9 13 ספטמבר, 2023

סקירה מקיפה ובה נתוני מעקב גלובליים עדכניים של שפעת העופות (AI) מתפרסמת בימים אלה בכתב העת JMIR Public Health and Surveillance.
בין השנים 2013 ל-2022, מדינות החברות בארגון ה- WOAH דיווחו על יותר התפרצויות של נגיף שפעת העופות בבעלי חיים, מאשר ב-8 השנים הקודמות, כאשר 26 מדינות חברות דיווחו לראשונה על התפרצות של שפעת עופות בתחומן. בין ינואר 2013 ועד יוני 2022, דווחו ברחבי העולם למעלה מ-21,000 התפרצויות של נגיף שפעת העופות בבעלי חיים ו-2,000 מקרים של הידבקות בני אדם בנגיף. 10 תת-סוגים חדשים של נגיף שפעת העופות האלים HPAI (שילובים חדשים של המגלוטינין/נוירמינידאז [HA/NA]) זוהו בבעלי חיים, נתון המייצג עלייה של כמעט פי 2 במספר תת-הסוגים שזוהו בשנים 2013-2022 בהשוואה ל-8 השנים שקדמו. למרות שדווחו 34 תת-סוגים, 4 בלבד היוו 89.74% (19,068/21,249) מההתפרצויות בעלי חיים; כל הארבעה היו מהקו הנגיפי HPAI H5. במהלך השנים 2013-2022, תת-הסוג השולט השתנה מ-H5N1 ל-H5N8, במשך כל השנים מלבד אחת. עם זאת, בשנת 2022, H5N1 הופיע מחדש כתת-הסוג השולט. בנוסף להתפשטות גיאוגרפית, נגיפי שפעת העופות החלו להדביק מינים נוספים של בעלי חיים. ניתן לייחס עלייה זו להגברת ייצור העופות והסחר, חשיפה מוגברת לציפורי בר באמצעות נדידות שנתיות, שינויים בדפוסי הנדידה בגלל שינויי אקלים או הסבת קרקע לייצור חקלאי, אבולוציה גנטית נגיפית, והגברת המודעות לנגיף שפעת העופות ויכולת המעקב.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001