מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

בריטניה: עצומה נגד רכישת בשר עוף מיצרן פולני

13 ספטמבר, 2023

עשרות אלפי בריטים חתמו על עצומה, הדורשת מ-3 רשתות מזון גדולות בבריטניה (Iceland, Lidl, Asda) להפסיק ולמכור עופות שמקורן ביצרן הפולני: SuperDrob. הסיבה היא שחברה זו נמצאה קשורה לשימוש באנרופלוקסצין וקוליסטין בחוות גידול העופות שלה. תכשירים אלה מקוטלגים כתכשירים החשובים בבריאות הציבור. 
בשנת 2020, חברה זו נקשרה להתפרצות סלמונלה בבריטניה. 
בשנים האחרונות, פולין נמצאה קשורה לא פעם לאירועים המצביעים על בעייתיות גדולה בכל הקשור לבטיחות המזון. 

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001