מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

ההשתנות המתמדת של נגיפי שפעת העופות באמריקה

Nature Communications | (2023) 14:3082 30 מאי, 2023

נגיפי שפעת העופות A(H5N1) מקבוצה 2.3.4.4b התפשטו בשנת 2021 גיאוגרפית באופן חריג. ציפורי בר ועופות מסחריים נפגעו מהנגיף ברחבי אסיה, אירופה ואפריקה. עד סוף שנת 2021, נגיפי 2.3.4.4b זוהו בצפון אמריקה, מה שהצביע על התפשטות בין יבשתית. במחקר המתפרסם בכתב העת המדעי Nature Communications החוקרים מראים שהתנועה מערבה של נגיפי H5N1 מקבוצה 2.3.4.4b גררה במהירות הופעה של נגיפים "חדשים" כתוצאה מרכישת גנים מנגיפים מקומיים. שילובים אלה יצרו גיוון גנוטיפי ופנוטיפי, כאשר רבים מהם גורמים לתחלואה קשה ומעורבות עצבית דרמטית ביונקים. בנוסף, השכיחות הגוברת של נגיפי 2.3.4.4b משנה גם את הדינמיקה של התחלואה באירופה, עם הפוטנציאל למעבר ממצב אפיזוטי למצב אנזואוטי. המחקר מדגיש עד כמה מהר מתרחשים שינויים בנגיפים בטבע ואת הפוטנציאל להופעת גנוטיפים חדשים וגיוון פנוטיפי שרק יגדל ככל שההפצה הגלובלית חסרת התקדים של נגיפים אלה מתרחבת.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001