מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

סיכום מקרי שפעת עופות באדם לשנת 2022

ECDC 25 מאי, 2023

נגיף שפעת העופות A(H3N8)
בשנת 2022, סין דיווחה על שני ילדים שנדבקו בנגיף שפעת העופות A(H3N8) - שני הילדים נחשפו לעופות חיים לפני הופעת התסמינים. אלו הם שני המקרים הראשונים של שפעת העופות A(H3N8) בבני אדם שדווחו אי פעם.
נגיף שפעת העופות A(H5N1)
בשנת 2022 דווחו ברחבי העולם שישה מקרים בבני אדם עם נגיף שפעת העופות A(H5N1). באירופה, ספרד זיהתה שרידים נגיפיים של A(H5N1) בדגימות שנלקחו משני עובדים בחוות עופות. העובדים היו א-סימפטומטיים והיו מעורבים בפעולות פינוי וניקוי חווה בה דווחה התפרצות של שפעת עופות. עם זאת, נשללה האפשרות לזיהום פעיל. באופן דומה, בארה"ב, נמצא עובד לול עם תסמינים קלים (עייפות) ואבחון שרידי נגיף. מקרה מוות אחד של אדם שנחשף לעופות חצר דווח בסין. ויטנאם  דיווחה על ילדה בת חמש שנמצאה חיובית לאחר חשיפה לעופות חולים. לראשונה בדרום אמריקה דווח על הדבקה של אדם בנגיף שפעת עופות. המקרה הוא של ילדה בת 9 מאקוודור שפיתחה תסמינים קשים בעקבות חשיפה לעופות חולים ומתים.
נגיף שפעת העופות A(H5N6)
בשנת 2022 דווחו 18 מקרים בבני אדם של נגיף שפעת העופות A(H5N6) . כל המקרים הם מסין וכללו שלושה מקרי מוות. כל המקרים דווחו לאחר חשיפה לעופות או לסביבה מזוהמת (שווקי עופות חיים), מלבד מקרה אחד שמקור ההדבקה נותר לא ידוע. 
נגיף שפעת העופות A(H9N2)
בשנת 2022 דווחו ברחבי העולם 16 מקרים בבני אדם של נגיף שפעת העופות A(H9N2).   סין דיווחה על 15 מקרים (מבוגר אחד והשאר ילדים). קמבודיה דיווחה על מקרה אחד בילדה בת שנה. כל המקרים בעקבות חשיפה לעופות. 
נגיף שפעת העופות A(H10N3)
מקרה אחד של נגיף שפעת העופות A (H10N3) באדם, דווח מסין. גם מקרה זה הוא בעקבותחשיפה לעופות. מדובר במקרה השני של נגיף זה שדווח אי-פעם באדם. המקרה הראשון היה גם הוא בסין בשנת 2021.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001