מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחקר חדש: הערכת עלויות קמפילובקטריוזיס בגרמניה

PLOS ONE | April 5, 2023 20 מאי, 2023

מחקר חדש המתפרסם בימים אלה בכתב העת המדעי: Plos One קובע שזיהום בחיידק הקמפילובקטר ומחלות קשורות אליו אחראי לנטל כלכלי משמעותי בגרמניה. עלויות ממוצעות ספציפיות לזיהום בחיידק הקמפילובקטר לחולה שקיבל טיפול חוץ עמדו על 524 אירו על פני תקופה של 12 חודשים, בעוד שעלויות למקרה שדרש אישפוז הסתכמו ב-2,830 אירו. המקרים שהסתבכו למחלה קשה יותר הגיעו אף 22,721 אירו עבור GBS למטופל ל-12 חודשים. העלויות הכוללות של זיהום ותופעות נובעות של קמפילובקטר בגרמניה בשנת 2017 נעו בין 74.25 מיליון אירו ל-95.19 מיליון אירו. אישפוזים במיוחד של מקרים שהסתבכו ואובדן פיריון תרמו להוצאה הגדולה ביותר.
כאשר מקור הדבקה מרכזי מחיידק זה הוא בשר עוף, ראוי שהרשויות בישראל יקדמו מדיניות מקצועית שתתרום לצמצום זיהומי הקמפילובקטר בבשר העוף. לדוגמה: ניטור, קביעת יעדים לצמצום זיהומים אלה, מדיניות ממשקית ושיווקית מתאימה, הנחיות טיפול נכון במוצרי עוף טריים שיופיעו על המוצר הארוז.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001