מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

תרכיב שפעת עופות להצלת הקונדורים בארה"ב

17 מאי, 2023

ארה"ב אישרה שימוש בתרכיב שפעת עופות לחיסון קונדורים בקליפורניה, ארה"ב. התרכיב הוא תרכיב מומת חד-ערכי, בתוספת אדג'וואנט, הנגיף גדל בתרביות תאים שנבדק קלינית בבני אדם. האישור הוא אישור חרום בעקבות תמותה נרחבת של עופות אלה, מנגיף שפעת העופות. נכון ל-12 במאי 2023, 21  קונדורים מתו, בעקבות הדבקה בנגיף שפעת העופות והחשש הוא מפגיעה קשה באוכלוסיית עופות אילו הנמצאים בסכנת הכחדה.
מסיבות בטיחות הצעד הראשון לפני חיסון הקונדורים יהיה חיסון נשרים צפון-אמריקאים (מין דומה).נכון לחודש מאי 2023, הושמדו בארה"ב למעלה מ-58 מיליון עופות ב-47 מדינות, בגלל התפרצויות של שפעת עופות.


Photo by Scott Lee License: CC0 Public Domain

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001