מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

בריטניה: שני עובדי לול נמצאו חיוביים לשפעת עופות

17 מאי, 2023

שני עובדי לול בבריטניה נמצאו חיוביים לנגיף שפעת העופות H5. העובדים היו א-סימפטומטיים ואין עדות להעברת הנגיף מאדם לאדם. אלו המקרים הראשונים המדווחים בבני אדם בבריטניה, מאז הדיווח על אדם שנדבק בנגיף מברווזים שהחזיק בביתו. מקור החשיפה של העובדים היה ככל הנראה מחוות עופות נגועה.
האבחון נעשה במסגרת ניטור עובדים בסכנת חשיפה.
מאז ה-1 באוקטובר 2022 דווחו בבריטניה 183 מקרי שפעת העופות:
153 מקרים באנגליה
21 מקרים בסקוטלנד
8 מקרים בוויילס
מקרה אחד בצפון אירלנד.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001