מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

הרעלת סולפא בפרגיות כבדות - דיווח מקרה

Av Dis 67:130–133, 2023 6 מאי, 2023

הרעלת סולפא בעופות אינה חידוש לבעלי הנסיון בענף, ובכל זאת לאלה שלא נתקלו באירועים מסוג זה דיווח המקרה המתפרסם בימים אלה ב- Av Dis הוא נורת אזהרה ולאחרים תזכורת לסיכונים שבטיפול לא נכון ומבוקר בתכשירי סולפא.
עיקרי האירוע: להקת פרגיות כבדות, המונה 50,000 עופות בגיל 28 יום.
בעקבות עליה בשיעור התמותה היומית הובאו 11 עופות מתים לבדיקת מעבדה. 
ממצאי נתיחה: 3 עופות עם דלקת קרום הלב והכבד (P+P), 2 עופות עם אפיקרדיטיס (השכבה החיצונית של רקמת הלב), 1 עם דלקת צפק (פריטוניטיס), 1 עם ד. שקיקי אוויר, 1 עם צלוליטיס, 1 עם התפשלות מעיים, 2 עם דלקת מעי עוור coccidial typhlitis כתוצאה מא. טנלה.
ההחלטה של הצוות הרפואי במעבדה היתה להתוות טיפול בתכשיר סולפא, אך היות ומסחרית לא היתה זמינות לתכשיר המבוסס על sulfadimethoxine ניתן טיפול בתכשיר המבוסס על sulfaquinoxaline. התבנית הטיפולית היתה זו המומלצת בתווית ו"נהוגה" בפטמים בעיקר: 2 ימי טיפול, 3 ימי הפסקה ו-2 ימי טיפול נוספים במינון מופחת (המלצות על פי התווית; לא נמצאו חריגו במינון שעמד בממוצע על 60.7 מ"ג/ק"ג/יום). הגבלת המזון בלהקה החלה בגיל 26 יום (3 ימים לפני תחילת הטיפול).
בגיל 47 יום, 11 ימים מסיום הטיפול הובאו עופות לבדיקת מעבדה בעקבות עליה חדה בתמותה עם סימנים המחשידים להרעלת סולפא (בפועל העליה החדה בתמותה נרשמה כבר 9 ימים מסיום הטיפול).
הדיווח המחקרי מפרט את הלקויות שנמצאו, ממצאים היסטולוגים, בדיקות דם ועוד.
הערות: אין בדיווח נתונים על מראה קליני של הלהקה ומן הסתם ניתן להניח שלא היה ביקור במשק לפני הטיפול, במהלכו או בסיומו (מדובר בלהקת רביה כבדה ולכן נמנעים בד"כ מלהיכנס ללהקה עד כמה שניתן).
הדיווח על התמותה היומית לפני הטיפול חסר. אך על פי הדיווח מתחילת הטיפול, ניתן להעריך ששיעור התמותה במועד תחילת הטיפול היה נמוך מאד.
אין נתוני מעבדה לגבי חיידקים שבודדו מהעופות ובהתאם גם לא נתוני רגישות. מידע שהיה יכול לסייע בקבלת החלטות עוד במהלך הטיפול. אין מעקב תמותה במהלך הטיפול ובצמוד לסיומו. למרות הדיווח על עלייה בתמותה 11 יום מסיום הטיפול, על פי גרף התמותה ניתן להבחין בעליה חריגה בשיעור התמותה היומית כבר 3 ימים מסיום הטיפול ובכל מקרה בסיום הטיפול שיעור התמותה לא ירד.
מופע של תמותה כתוצאה מהרעלת סולפא, ימים מסיום הטיפול הוא אופייני. התמותה גם נמשכת זמן ממושך למרות שהטיפול בסולפא הופסק מזמן (באירוע הנוכחי כשבועיים של תמותה). הדיווח חשוב בהבנת הצורך שיש בזמינות תרופות נדרשות לטיפול נכון ומקצועי בענף העופות.
מסקנת החוקרים בסוף הדיווח היא שטיפול בסולפא בתרנגולות (בשלוחות השונות), חייב להעשות בזהירות רבה. 

 

מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001