מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

ארה"ב: נלחמים בסלמונלה במוצרי עוף

28 אפריל, 2023

שירות המזון בארה"ב ממליץ להכריז על חיידק הסלמונלה כמזהם הפוסל שניצלוני עוף גולמי ממולאים, למאכל אדם אפילו נמצאו רמה נמוכה מאד. מהלך זה הוא חלק מהשינוי הרגולטורי שעלה לדיון כבר באוקטובר 2022 ומטרתו לצמצם את זיהומי סלמונלה באדם הקשורים מוצרי עוף. חיידק הסלמונלה אחראי בארה"ב ל-1.35 מיליון מקרי תחלואה בבני אדם ול-26,500 אשפוזים. למעלה מ-23% ממקרים אילו קשורים לצריכת עופות. המחיר הכלכלי של זיהומי סלמונלה במזון מוערך ב-4.1 מיליארד דולר.על פי ההצעה, כל שניצלוני העוף הגולמי שימצא חיובי לסלמונלה במושבה אחת לגרם יפסל למאכל אדם. ההחלטה מבוססת על ניתוח סיכונים שמצא כי מספר רב של התפרצויות נקשרו לשניצלוני עוף גולמי.
המהלך של שרות המזון האמריקאי מעלה חששות כבדים בקרב אנשי התעשייה שם. אנשי התעשייה טוענים שהתכנית מהווה שינוי חד במדיניות ארוכת שנים והיא עלולה להוביל לסגירת מפעלי עיבוד, להגדיל את הוצאות הייצור ולהוריד מהמדף מוצרים בלי שהדבר יתרום לבריאות הציבור.

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001