מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

האבולוציה של נגיפי שפעת עופות H3

EID Volume 29, Number 6 - June 2023 18 אפריל, 2023

נגיפי שפעת עופות H3 שכיחים בעופות מים, בד"כ ללא תסמיני מחלה. עם זאת, נגיפים אלה יכולים לעבור למיני בע"ח אחרים ולגרום לתחלואה (סוסים, כלבים, כלבי ים וחזירים). באפריל 2022, ילד בן 4 במחוז הנאן, סין, היה לאדם הראשון שאובחן כי נדבק בנגיף H3N8. מקור ההדבקה עופות חצר. מקרה שני אובחן במאי 2022, בילד בן 5 שביקר בשוק עופות חיים במחוז הונאן, סין. מקרה שלישי דווח במחוז גואנגדונג בפברואר 2023,. אישה בת 56 שנחשפה לעופות חיים חלתה ומתה במרץ 2023.
חוקרים בסין ביצעו מעקב וניטור בין השנים 2009 ו-2022 במהלכו בידדו וריצפו 188 נגיפי H3, ונמצא כי הגנוטיפ H3N2 G23 הוא הדומיננטי כיום. הערכת החוקרים היא שנגיפי שפעת H3N2 יחד עם נגיפי שפעת עופות H3N8 שמקורם בעופות בר ונגיפי H9N2 מעופות הם המקור לנגיף החדש H3N8. שוב עולה תרומתו של נגיף ה- H9N2 במופע ואבולציה של נגיפי שפעת עופות אלימים.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001