מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

משרד החקלאות האמריקאי: עדכון לנושא פיתוח תרכיב שפעת עופות

18 אפריל, 2023

שירות המחקר של משרד החקלאות האמריקאי החל בסדרת ניסויים בתרכיבים נגד שפעת העופות. בניסויים משתתפים מספר תרכיבים. נתונים ראשוניים של המחקר לאחר מתן מנה בודדת, צפויים במהלך מאי 2023 ותוצאות לאחר מתן כפול ביוני 2023.
אם הניסויים יצליחו, ומשרד החקלאות האמריקאי יבחר להמשיך בפיתוח, השלב הבא יהיה איתור יצרנים שיהיו בעלי עניין לנושא, כאשר הערכת הזמן לסיום פיתוח ואישור היא 2.5-3 שנים; עם זאת, במצבי חירום תהליכי הפיתוח ורישום עשויים להתקצר. בתרחיש הטוב ביותר, משרד החקלאות מעריך ציר זמן של  18-24 חודשים לפני קבלת תרכיב התואם לזן הנגיף הנוכחי וזמין בכמויות מסחריות.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001