מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

תוצאות ראשוניות של בדיקת יעילות תרכיבי שפעת

Wageningen University & Research 19 מרץ, 2023

שניים מתוך ארבעה תרכיבים שנבדקו, נמצאו יעילים כנגד שפעת העופות האלימה H5N1. כך עולה מפרסום ראשוני של תוצאות מחקר שנעשה ב Wageningen University & Research - הולנד.
התרכיבים המבוססים על HVT-H5 נמצאו יעילים בהגנה כנגד תסמיני המחלה והפצת הנגיף.
התרכיבים שנבחנו במחקר זה היו ארבעה ונעשו בתרנגולות הטלה:
תרכיב HVT-H5 של חברת Ceva Sante Animale
תרכיב HVT-H5 של חברת Boehringer Ingelheim Animal Health
תרכיב DNA של חברת Huvepharma
תרכיב מומת NOBILIS של חברת MSD AH "ישן" יחסית - תרכיב מומת "קלאסי". 
פרמטר חשוב הוא היכולת לבצע אבחנה מבדלת בין עופות מחוסנים לעופות שנדבקו באופן טבעי מנגיף שדה. אבחנה זו אפשרית עם התרכיבים החדשים (שלושת התרכיבים הראשונים). שני תרכיבי ה-HVT-H5 נמצאו יעילים ב- 100% (מניעת מחלה ותמותה). חיסונים אלה נמצאו יעילים גם במניעת הפצה של הנגיף לסביבה. עדיין אין נתונים לגבי משך ההתחסנות - Duration of Immunity, והאם חיסון אחד מספיק. מדובר בכל אופן בצעד חשוב לקראת אישור תרכיבים אלה באירופה.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001