מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

חולדות כמקור להפצת נגיפי שפעת עופות

11 מרץ, 2023

נגיף שפעת העופות (H5N6 (HPAI זוהה לראשונה בלאוס בשנת 2013, ומאז הופץ באופן נרחב בעופות וציפורי בר במספר מדינות באסיה. בין השנים 2014-2022 נגיף זה היה מעורב ב-82 מקרים בבני אדם, 33 (40.2%) הסתיימו במוות. בדיווח חדש מסין, נגיף זה בודד לאחרונה מחולדות. זהו הדיווח הראשון התומך בכך שחולדות יכולות מקור הפצה של נגיפי שפעת עופות. באזור שבו נלכדו החולדות אין משקי עופות, אך קיים שוק עופות חיים ותיתכן גם חשיפה לציפורי בר.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001