מחלות מדבקות בעולם - 2023

מחלות מדבקות בעולם - 2023

רוסיה: שילוב תרכיבים נגד שפעת העופות כמדיניות

8 מרץ, 2023

ארגון מגדלי העופות ברוסיה שבשליטת הממשלה מקדם שימוש בתרכיבי שפעת עופות כאמצעי להתמודדות עם הנגיף האלים. בהצהרה של הארגון נמסר שתרכיבים נדרשים כדי להתמודד עם נגיף ה-HPAI ואין די באמצעי בטיחות ביולוגית כדי להתמודד עם המחלה. ההפסדים הגבוהים שנגרמו לענף העופות בעקבות התפשטות הנגיף הובילו להחלטה זו. רוסיה אנדמית לנגיף שפעת העופות H5N1.
ללא ספק הסנקציות הבינלאומיות מחייבות את רוסיה לנקוט באמצעים לשמור על מטבע חוץ ועל הביקוש המקומי לבשר עוף. תרכיבים על פי הרוסים יאפשרו לספק את הביקוש המקומי לבשר עופות, החלבון העיקרי מהחי.

 

 
מחלות מדבקות בעולם - 2023 מחלות מדבקות בישראל - 2023 מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001